Vlada je v četrtek obrav­navala uredbo o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin, po kateri se bo po podatkih Geodetske uprave RS (Gurs) evidentirana posplošena tržna vrednost slovenskih nepremičnin na posameznih območjih v 14 modelih vrednotenja (vrst nepremičnin) znižala v povprečju za skoraj 14 odstotkov glede na generalno vrednotenje iz julija 2010. Pogoj za spremembo vrednosti v registru nepremičnin je sicer najmanj desetodstotna sprememba cen od prvega vrednotenja oziroma zadnje indeksacije.

Po zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN) se morajo modeli vrednotenja, ki se opirajo na ponudbo in povpraševanje na nepremičninskem trgu, preverjati najmanj vsaka štiri leta. Modeli vrednotenja nepremičnin so bili prvič določeni leta 2011, zato bi moral Gurs že lani »prenoviti« vseh 21 modelov vrednotenja, na podlagi katerih so izvedli izračun posplošene tržne vrednosti 6,5 milijona nepremičnin, ki so evidentirane v registru nepremičnin. A Gurs te naloge lani ni opravil, po njegovi razlagi zaradi aktivnega sodelovanja pri projektu obveščanja 1,2 milijona lastnikov nepremičnin in davčnih zavezancev o informativnem izračunu davka na nepremičnine v letu 2014, pomanjkanja kadrov in dolgotrajnih postopkov priprave predlogov modelov vrednotenja.

Prvo indeksacijo je sicer Gurs izvedel jeseni 2013, nanašala pa se je na obdobje od 1. julija 2010 do 1. januarja 2013. Z letošnjo indeksacijo, ki zajema obdobje od 1. julija 2010 do 31. marca 2014, pa se bodo vrednosti posameznih vrst nepremičnin na posameznih območjih znižale od 10 do 37 odstotkov. Vrednost bodo tako po podatkih Gursa znižali 760 tisoč nepremičninam, za nobeno vrednostno cono pa ni predlagano zvišanje vrednosti. Gurs sicer ugotavlja, da so se v navedenem obdobju vrednosti najbolj znižale za lokale, pisarne, zemljišča za gradnjo stavb in hiše na območjih z visokimi vrednostnimi ravnmi. Na teh območjih so se vrednosti znižale tudi za stanovanja. Pri kmetijskih zemljiščih in gozdovih so zaznali stagnacijo cen, na nekaterih območjih pa tudi rast, ki pa ni dosegla desetih odstotkov.

V letošnjem letu je predvidena novela zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, s katero bi ukinili generalno vrednotenje na štiri leta z morebitnimi vmesnimi indeksacijami in uvedli izračun vrednosti vseh nepremičnin na dve leti na podlagi izboljšanih metodologij.

vir: gorenjskiglas.si Kamagra Flavored buy online, zithromax reviews.