Portal NEPREMIČNINE POMURJE

Prodaja ali nakup nepremičnine predstavlja pomemben dogodek v življenju, s katerim se skoraj vsak človek vsaj enkrat sooči in za marsikoga predstavlja največjo finančno naložbo. Postopek prodaje ali nakupa nepremičnin zahteva številna znanja in izkušnje iz področja trga nepremičnin, ekonomije, prava, gradbeništva, itd.. Prav tako pa mora biti oseba, katera nastopa v pravnem poslu z nepremičninami, vešča ravnanja z ljudmi, biti uspešen pogajalec in posedovati marsikatero drugo osebno lastnost za uspešno vzpostavitev učinkovitega odnosa, kateri pripelje do zadovoljnega prodajalca kakor tudi kupca nepremičnine.

Začetek dejavnosti podjetja sega v leto 2012, ko smo že bili priča negativnim kazalnikom, ki jih je na nepremičninskem trgu povzročila vsesplošna gospodarska kriza. Kot vmesni člen med akterji na trgu, pa se ta čas še toliko bolj trudimo ugoditi željam naših strank, da bi na podlagi strokovnega dela, v določenem časovnem okvirju, dosegli skupno zastavljeni cilj.
Podjetje ponuja kakovostne celostne rešitve – storitve s področja nepremičninskega poslovanja, za kar poskrbi strokovno usposobljena oseba s pridobljeno licenco Ministrstva za infrastrukturo in prostor (št. 0208002049), prav tako pa imamo sklenjeno zavarovalno polico v primeru odškodninske odgovornosti in sicer pri zavarovalnici TRIGLAV (št. police OD40100123516). Poslovni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o nepremičninskem posredovanju v okviru katerih opravljamo vse storitve posredovanja.

Nepremičninska družba “Nepremičnine pomurje” izpolnjuje vse predpisane pogoje za opravljanje storitev posredovanja v prometu z nepremičninami, tako nudi popolne storitve pri prodaji, nakupu, najemu ali oddaji nepremičnin. Na podlagi veljavne zakonodaje in spoštovanja kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami nudi strokovno in pošteno opravljanje storitev na podlagi katerih zagotavlja visoko stopnjo pravne varnosti.
Svojim strankam oz. uporabnikom storitev se vsakokrat trudimo uresničiti njihove želje in pričakovanja saj se zavedamo, da se na ta način širijo pozitivna mnenja in priporočila, katera nam ogromno pomenijo in predstavljajo gorivo oz. navdih, da v prihodnje postanemo še boljši in uspešnejši v opravljanju svojih storitev.

Naš cilj je, da je vsaka naša stranka, zadovoljna stranka. Zato svoje delo vedno opravimo vestno in odgovorno.