V slovenskih bankah v zadnjem obdobju pospešeno oglašujejo stanovanjska posojila, večje komercialne banke opažajo, da povpraševanje po stanovanjskih posojilih ob rekordno nizkih obrestnih merah postopoma narašča.

Viagra Plus no rx, order Zoloft.

Vračanje optimizma med drugimi zaznavajo tudi v Novi kreditni banki Maribor (NKBM): »Rast povpraševanja po stanovanjskih posojilih se kaže tudi v povečanem obsegu kreditiranja. V zadnjem letu je stalno naraščalo tako število kot tudi obseg stanovanjskih posojil (za nakup, prenove …).« Razloge za večje povpraševanje NKBM vidi predvsem v ustreznejšem oblikovanju posojilnih pogojev in privlačnih obrestnih merah. »Na rast povpraševanja pa vplivajo tudi oživitev nepremičninskega trga, predvsem upad cen nepremičnin. Te so za kupno moč prebivalstva bolj sprejemljive, prav tako je zaznati več optimizma, kar je posledica pozitivnih gospodarskih kazalnikov in spodbudnih napovedi,« še pravijo v NKBM.
Promet s stanovanjskimi nepremičninami se je lani po več letih upadanja povečal za skoraj tretjino. K povečanemu povpraševanju in večjemu obsegu sklenjenih poslov so pripomogle znižane cene stanovanj. Ta trend pa je okrepil tudi povečan obseg novih stanovanjskih posojil. Večji obseg stanovanjskih posojil Banka Slovenije poleg razmeroma nizkih cen stanovanj pripisuje tudi rekordno nizkim obrestim za stanovanjska posojila. Te so bile po podatkih Banke Slovenije konec junija pri 2,45 odstotka (variabilna, do enega leta, fiksna) skoraj za četrtino nižje kot konec junija lani. Kot ugotavljajo pri Banki Slovenije, se je promet z rabljenimi stanovanji in hišami lani povečal za skoraj tretjino v primerjavi z letom 2013. Najbolj na račun prometa z rabljenimi stanovanji v Ljubljani, in sicer za 44,7 odstotka, v prestolnici so cene rabljenih stanovanj tudi najbolj upadle, in sicer za dobre tri desetine od vrha leta 2007. »K večji likvidnosti na nepremičninskem trgu bi z usklajeno politiko in izboljšanjem zakonodaje na najemniškem trgu prispevala tudi možnost najema zaseženih nepremičnin iz neporavnanih kreditnih obveznosti do bank in najem stanovanj z možnostjo nakupa,« še pravijo pri Banki Slovenije.
Novica Mihajlović
vir: finance.si