Zaradi finančne in socialne slike v državi je veliko primerov, ko se mlad par odloči urediti skupno gospodinjstvo v hiši staršev enega od partnerjev in si s praviloma precejšnjimi vlaganji uredi stanovanje.

order Cialis Professional online, zithromax online.

S tem ko si tak par s svojimi vlaganji napravi prizidek k hiši ali uredi stanovanje v delu hiše staršev je ta hiša izboljšana. Na ta način ta par avtomatično ne pridobi lastninske pravice na delu hiše. Dobi pa pravico, ki jo velikokrat po razpadu zveze uveljavlja kateri od partnerjev, da od lastnika nepremičnine zahteva tisto za kar je bil lastnik obogaten.

Obogatitev je pravni izraz in ga ne gre jemati dobesedno kot ga razumemo v pogovornem jeziku.  Poudariti velja, da obogatitev ne znaša toliko koliko je bilo v nepremičnino vloženega, temveč toliko koliko je sedaj zaradi teh vlaganj nepremičnina vredna več kot bi bila če teh vlaganj ne bi bilo.

V primerih kot je ta lahko gre tudi za večje zneske, ki jih je težko povrniti naenkrat. Lastniki takšnih, recimo jim obogatenih nepremičnin, včasih pomislijo, da jim ne bo treba povrniti zahtevane obogatitve, ker posameznik ki to zahteva, ni imel prijavljenega stalnega prebivališča na naslovu nepremičnine v katero je vlagal. Neizpolnitev obveznosti prijave stalnega prebivališča je sicer res prekršek po Zakonu o prijavi prebivališča, vendar to dejstvo v tem primeru ne vpliva na obveznost vračanja vrednosti obogatitve.

V izogib neljubim zapletom se na Zavodu PIP zdi pomembno, da ljudje razumemo morebitne posledice in najprej razmislimo ali bomo dovolili vlaganja oz. izboljšave, v kakšnem obsegu jih bomo dovolili, v vsakem primeru pa moramo imeti nadzor nad vloženim v našo nepremičnino. Lahko se tudi predhodno dogovorimo, da v zameno za vlaganja na nepremičnini nastane solastnina, vendar je za to potreben posebni dogovor in seveda dodaten razmislek če je to v konkretnem primeru smiselno.

Zavod PIP
vir: www.dostop.si