Vigora online, generic dapoxetine. gurs1

Geodetska uprava (Gurs) bo v registru nepremičnin znova spreminjala posplošene tržne vrednosti nepremičnin. Gre za redni postopek tako imenovane indeksacije, po kateri mora Gurs posplošene vrednosti prilagoditi pri vseh nepremičninah oziroma na območjih, kjer so se tržne cene nepremičnin od zadnje indeksacije (1. januarja 2013 oziroma pri nekaterih nepremičninah še 1. julija 2010) spremenile za več kot deset odstotkov. Podrobnosti o novih posplošenih tržnih vrednostih svojih nepremičnin si bodo lahko lastniki v registru ogledali v približno mesecu dni po tem, ko bo vlada sprejela novo uredbo o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin, ki je po besedah Martina Smodiša z Gursa medresorsko že usklajena.

Smodiš že napoveduje, da se posplošene vrednosti ne bodo nikjer dvignile, saj nepremičninski trg v zadnjem času beleži predvsem padanje cen. To je bilo najbolj občutno v urbanih središčih oziroma na območjih, kjer so bile v preteklosti cene nepremičnin najvišje. Gre za najbolj zanimiva območja, kot sta Ljubljana in Obala.

Glede na vrsto nepremičnin se bodo najbolj znižale posplošene vrednosti poslovnih prostorov, kot so lokali in pisarne, padle pa bodo tudi zemljiščem za gradnjo stavb in stanovanjem. »Pri kmetijskih in gozdnih zemljiščih pa ni bilo zaznati sprememb, večjih od deset odstotkov, ki predstavljajo pogoj za določitev novih vrednosti,« še dodaja Smodiš. Mk

Vir: dnevnik.si